서브상단 글자

공지사항

[Thông báo mới] Thay đổi lịch trình tổ chức Hội thảo quốc tế 2022-I của KAVS
작성자 : 관리자1 등록일시 : 2022-04-18 17:29
첨부파일 : 파일 다운로드 KAVS International Conference Form A.hwp
파일 다운로드 KAVS International Conference Form B.docx
파일 다운로드 KAVS International Conference Form C.pptx

Kính thưa các nhà nghiên cu và hc gi v Vit Nam,

 

Chúng tôi xin thông báo về thay đổi lịch trình tổ chức Hội thảo quốc tế 2022-1 của KAVS.

-Ngày tổ chức cũ: 08:30, 25/06/2022 (giờ Việt Nám)

- Ngày tổ chức mới: 08:30, 30/06/2022 (giờ Việt Nám)

 

Ngoài việc thay đổi lịch trình tổ chức Hội thảo, các nội dung còn lại giống như cũ.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự hiểu của các nhà nghiên cứu và học giả về Việt Nam.

 

Trân trọng,

18 tháng 04 năm 2022

GS.TS. Bae Yang-soo, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc.
 

[Thông báo cũ]

 

Kính thưa các nhà nghiên cu và hc gi v Vit Nam,

 

Như quý v đã biết,năm nay đánh du k nim 30 năm quan h ngoi giao gia Vit Nam và Hàn Quc. So vi nhng ngày đu thiết lp quan h ngoi giao, Vit Nam và Hàn Quc đã đt được s phát trin vượt bc v quan h ngoài sc tưởng tượng.

 

Hơn 9.000 công ty Hàn Qucđã đu tư vào Vit Nam, và trường Hàn Quc ln nht được thành lp nước ngoài là Vit Nam. Ví d này cho thy mi quan h gia Vit Nam và Hàn Quc.

 

Gi đây, văn hóa m thc Vit Nam đã tr thành mt phn rt t nhiên ca văn hóa m thc Hàn Quc. Ngoài ra, nhiu khán gi Vit Nam không thy din viên Hàn Quc gượng go. Như vy, văn hóa ca c hai quc gia đã thm nhun vào cuc sng ca c hai dân tc.

 

Hi Nghiên cu Vit Nam hc ti Hàn Quc s t chc hai cuc hi tho quc tế trong na đu và na cui năm đ k nim 30 năm thiết lp quan h ngoi giao gia hai nước, Vit Nam và Hàn Quc. Hi tho ln 1 s được t chc bng trc tuyến:

 

- Ngày t chc: 08:30, 25/06/2022 (gi Vit Nám)

- Ch đ: Để hướng ti mi quan h Vit Nam và Hàn Quc mt thiết hơn

 

Chúng tôi kính mi các hc gi và nhà nghiên cu tích cc tham gia. Xin gi bài báo cáo qua email (chn mt trong các hwp, word hoc ppt) ti hi ngh (kavs1999@hanmail.net) cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Còn ngôn ng s dng trong Hi tho, ưu tiên là tiếng Hàn và tiếng Vit, ngoài ra còn có tiếng Anh.

 

Đặc bit, các bài báo cáo trình bày ti Hi tho có th được đăng trên tp chí ca chúng tôi sau khi thông qua mt quá trình sàng lc đnh trước.

Chúng tôi mong nhn được s quan tâm và tham gia tích cc ca các nhà nghiên cu trong và ngoài nước, đc bit là Hàn Quc và Vit Nam.

 

09 tháng 02 năm 2022

GS. TS. Bae Yang-soo, Ch tch Hi Nghiên cu Vit Nam hc ti Hàn Quc.

이전글 [Thông Báo] KAVS Hội thảo quốc tế 2022-I
다음글 [일정 변경 안내] 한국베트남학회 2022년 상반기 국제학술대회
목록